събота, 10 януари 2009 г.

За направата на Универсална Мислеща система

Разсъждавахме с един умен човек защо изкуственият интелект е в застой. Не се говори повече за него. Той, както разбрах, се е развил само до създаването на сложни експертни системи, които представляват вземане на решение, или отговор на задача, които са оригинални и непознати досега на компютъра, и това решение се взима вследствие на натрупаните знания, които компютърът има до момента.
Аз логично зададох въпроса дали не съществуват експертни системи в областта на шахмата, и дали програмата Фриц11 не е такава. Отговорът беше - не, Фрицът не е експертна система. Фрицът взима решение въз основа на най-високата оценка, която получава за ходовете, и тази оценка се задава от шахматисти, използва се някакъв алфа-бета алгоритъм, за който почти нищо не знам. Т.е. програмата Фритц11 не експертна система, защото не може да взима оригинални решения сама.
Шахматистите например взимат решението си за определен ход интуитивно до голяма степен.
Това програмата не може да прави, т.е. и компютърът не може.
Тук умният човек поясни какво е според него интуиция - Взимане на решение на базата на неточни данни.
Аз съм съгласна, че изкуственият интелект е до голяма степен взимане на самостоятелно решение, ново по рода си в дадена област, проява на интуиция също може да се употреби при взимане на такова решение.
Сега ще се отклоня малко, и ще поясня какво е интуиция и как се взима интуитивно решение, защото съвсем не съм съгласна че интуицията е взимане на решение на базата на неточни данни.
И така - ИНТУИЦИЯТА - или проявата на високо-идейно решение, изключително и единствено до настоящия момент, е съвкупносст от всички или от най-големия брой обстоятелства, които наблюдателят може да отчете в един конкретен миг - настоящият миг, много от тях изглеждат привидно, че нямат връзка помежду си.
Т.е. интуитивното решение е отчитането на цялата комплексна реалност, като се отхвърля случайността на който и да е присъстващ елемент.
Предвижда се и максималната резултатност, или така наречената полза от действието, което се извършва интуитивно.

Но по принцип: За да се вземе решение човек или машина:
1. Трябва да има наблюдение върху система от елементи с поведение с определена повторяемост.
2. Да си направи извод от тези повтарящи се събития.
3. Да провери дали извода е правилен, т.е. след експеримент извода да се потвърди.
4. Да си направи правило.

На базата на много правила човек взима решение при определена съвкупност от обстоятелства, т.е. когато се намира в по-сложна система.

Проявата на интуиция -това е взимане на решение и то максимално бързо при наличието на сложен механизъм от различни елементи - събития, които се развиват с висока скорост, т.е. динамична среда.
Затова малко хора имат добре развита интуиция, а програмни продукти, свързани с това понятие, доколкото ми е известно - не съществуват.
Алгоритъмът на Фриц11 е създаден на базата на субективни човешки знания. Има няколко подобни шахматни програми, направени на базата на опита и познанията на различни хора, вероятно немалко.
И така - Изкуственият интелект са програми, които са в състояние да взимат решения, които не са заложени в тях, на базата на съществуващата за програмите информация и знания.
Настоящите шахматни програми, които приличат на Изкуствен интелект не са експертни системи, защото не боравят със знания, а със вградени от програмиста алгоритми.
Знанията, както казахме по-горе, са субективните изводи на хората от събития с определена повторяемост.

Шахматната програма Фриц11 не може да се самообучава, както правят добрите експертни системи, и както трябва да прави един Изкуствен интелект. Но това така ли е?

И така, как шахматната програма решава какъв да е изхода от 3-те възможни варианта - победа на белите, победа на черните, реми?
Шахматната програма взема своите решения вследствие на заложен алгоритъм, който програмиста съставя вследствие с общуването му със шахматисти с натрупан опит. Всъщност натрупания опит - това са база знания, така излиза от това, което написахме досега.
Следователно:
1.Шахматната програма разполага с огромна база знания и алгоритми за използването им
2. Тя взима своето решение въз основа на изчисление на максимално добрия ход, като има предвид тази база знания, с която разполага.

И така какво съществува до момента и близко ли сме ние до направата на една Универсална мислеща система?

1. Съществува шахматната игра - една сложна тримерна система с правила за движение и поведение на 32 различни фигури.
2. Съществува база данни за шахматната игра - в момента съществат над 4 000 000 документирани партии, с различен изход разбира се - победа на бели, победа на черни или реми, събрани на едно място и на магнитен носител.
4.Съществуват програми, които играят шах и могат да разиграват партиите, компютърът може да играе шах срещу противник - човек.
5. Съществува науката математическа логика, която борави с 5-те познати основни правила конюнкция, дизюнкция, апликация, еквивалентност и отрицание, които могат да се сведат до простото ако : то, т.е.
Предполагам, че всяко елементарно действие може да се сведе и да се опише с помощта на тези основни математически елементи.
6. Компютрите боравят със същите елементи.

Следователно необходим е само екип, на който са познати гореописаните елементи и който трябва да може да сведе правилата на шахматната игра до математическо описание чрез елементите на логиката, защото математическо описание вече съществува, както е известно, след като съществуват шахматни програми. Трябва да може всяка шахматна игра да се опише като съвкупност от логически правила - съвкупност от правилата на математическата логика. Това първо.
Компютърът трябва да се обучи, т.е. да се направи експертна система за игра на шах, до която съвременните шахматни програми са на една крачка.
Ако такава програма се направи - това ще бъде Изкуствен интелект на високо ниво, а от там крачката до направата на Универсална мислеща система не е сложна.

1 коментар:

  1. Изкуственият интелект е невъзможен без да се базира на емоционалност! Тя е в основата на човешкото мислене във всички области! Без нея всичко е бързо пресмятане по твърдо заложени правила.

    ОтговорИзтриване